ســــــرای دانش

وبلاگ کتابخانه دانش تجرک

ســــــرای دانش

وبلاگ کتابخانه دانش تجرک

یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتاب خوانی مردم آن جامعه است.

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۶
کتابخانه دانش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۵۸
کتابخانه دانش


          

قسمت های زیبایی از کتاب

در ابتدای رمان،لوسالومه،این زن دست نیافتنی از برویر می خواهد تا با استفاده از روشهای آزمایشی «درمان باسخن گفتن»به یاری نیچه نا امیدودر خطرخود کشی بشتابد.در این رمان جذاب،دومردبرجسته واسرار امیزتاریخ،تاژرفای وسواسهای خویش پیش میروندودر این راه،به نیروهایی رهایی بخش دست میابند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۱۵
کتابخانه دانش